Mötesreferat från KLYS Mötesplats 12 oktober 2021

KLYS-mötets utgångspunkt den 12/10 var att KLYS medlemsorganisationer och yrkesverksamma kulturskapare i olika delar av landet skulle dela erfarenheter av hur pandemin har påverkat kulturlivet och villkoren för yrkesverksamma inom kultursektorn i landets regioner.

Till detta års möte hade KLYS även bjudit in företrädare för myndigheterna Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Kulturrådet har just nu ett regeringsuppdrag att undersöka kulturskaparnas villkor i landets regioner, vilket ska vara klart i december 2021.

Motesreferat_KLYS_Motesplats_12_okt_2021.pdf (Öppnas i nytt fönster)