Projektidé Moving Art

Med syfte att skapa nya samarbetsformer och relationer mellan TAOS medlemmar/kulturskapare, kommuner, länsbor och besökare har styrelsen för TAOS tagit fram en idé om att vilja genomföra en konstbiennal, förslagsvis under sommaren 2018.

Biennalen med arbetsnamnet ”Moving Art” är tänkt att fungera som lokalt kompletterande arrangemang till Open Art som genomförs i länets centralort Örebro och med starka internationella konstinslag.

För att vi ska kunna genomföra biennalen krävs det att vi som är medlemmar tror på idén, är villiga att bidra och det beror också självfallet vår ork och vårt engagemang. Möte den 11/2.

Genomförare är medlemmar i TAOS, som i samarbete med varandra formar lokala arrangemang (utställningar, konserter, teater, dans o s v) runt om i länet, Centrala Örebro exkluderat, där ju Open Art äger rum.

Det är därför styrelsens avsikt att vi vid medlemsmötet lördag 11 februari 2017 tillsammans fattar ett gemensamt och slutgiltigt beslut om att endera fortsätta som planerat med sikte mot sommaren 2018, eller lägga planerna på is i några år för att eventuellt ta upp idén igen i framtiden.

Läs mer om hela projektidén Moving Art här (.pdf)

The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län – musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera.

Vi vill vara en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv och arbetar för att de fria professionella kulturskaparna ska ha en röst i de sammanhangen. Det är av yttersta vikt för oss att våra medlemmars professionalitet respekteras och ses som en resurs.