Nätverket Lindekultur blir Kulturnätverket i Lindesbergs kommun

Nätverket Lindekultur blir Kulturnätverket i Lindesbergs kommun – en sluten grupp på Facebook där alla som är med kan diskutera frågor, förslag och inbjudningar av mer intern karaktär. Syftet med Kulturnätverket är det samma som Nätverket Lindekultur.

Skillnaden är namnet och kopplingen till nyhetskanalen LindeKultur för att särskilja att nätverket inte är det samma som nyhetskanalen.

Läs mer här