Nominera till Kulturstipendium och kulturpris

Är du kulturaktör och har anknytning till Örebro län kan du ansöka eller bli nominerad till Region Örebro läns kulturstipendium. Region Örebro län fördelar ut totalt 30 000 kronor per år, till en eller flera kulturstipendiater. Vi delar också ut ett kulturpris som består av 50 000 kronor och ett kulturföremål.

Ansök eller nominera till kulturstipendium senast 30 juni.

Läs mer på på www.regionorebrolan.se