Ny chef för länsmuseet

lansmuseetBirgitta Johansen blir ny chef för Örebro läns museum. Birgitta Johansen kommer närmast från Riksantikvarieämbetet men har också arbetat på Kulturdepartementet och hon har lång erfarenhet av att arbeta nationellt och övergripande som chef.

– Min yrkesbana inleddes som fornminnesinventerare på sockenplanet. Det innebar kontakter med alla möjliga människor, ett intresse som hållit i sig. Att bygga samverkan med andra myndigheter, kommuner, hembygdsrörelsen, folkhögskolor och engagera mig för delaktighet och deltagande i kulturarvet har därför fallit sig naturligt. Jag har samarbetat med konstnärer, utrett hemslöjdsfrågor och kulturpolitik generellt. Länsmuseernas framväxt och samhällsroll har varit ett specialintresse under senare år, säger Birgitta Johansen i ett pressmeddelande.

Rekryteringen har pågått under våren och blev den nytillträdda museistyrelsens första stora uppgift.

– Museets styrelse har nu ett tydligt utvecklingsfokus. Vi vill öka samverkan i regionen. Museet ska ta en större plats i den kulturpolitiska debatten, engagera fler och beröra fler, kommenterar Hans Karlsson (S) som är styrelseordförande för Örebro läns museum.

Mer info i lokala medier:
Nerikes Allehanda
Sveriges Radio P4 Örebro
SVT Nyheter Örebro
Karlskoga Tidning/Kuriren