Ny rapport släpptes idag 30/9

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

“Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin. KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.”

Läs mer på www.klys.se

Från kris till kraft – Återstart för kulturen

Betänkande av Utredningen Återstart för kulturen. SOU 2021:77.

Läs rapporten Återstart för kulturen här