Nyheter från KLYS

Få konstnärspolitiska satsningar i regeringens kulturbudget för 2020

Regeringens budget för 2020 presenterades i sin helhet idag och innebär en ökning med 292 miljoner kronor inom kulturdepartementets område. Kulturbudgetens andel av den totala budgeten är dock fortfarande långt ifrån 1 %, vilket borde vara en absolut minimiandel i statens budget. En del kultursatsningar har redan presenterats – såsom satsningarna på mediestödet och på kulturskolan, vilka varmt välkomnas av KLYS – men när det gäller konkreta förbättringar för den yrkesverksamma kulturskaparkåren i stort, är budgeten svag.

Läs mer här