Nyheter från Kultur och ideell sektor

“Vi måste lära oss att använda de kulturella uttryckssätten för att förmedla denna visdom”, säger  Rikard Åslund, områdeschef Kultur och Ideell sektor. Därför rekommenderar han starkt filmklippet ”Möt Henry” som ni hittar på www.kulturellahjarnan.se. Det lämnar ingen oberörd. ”The Cultural Brain Initiative” är en satsning vid Karolinska Institutet för att lyfta fram och presentera  den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till intresserade forskare, berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige. Direktlänk till klippet på Henry hittar du här

Uppstartsmöte Kulturplan 2020-2023

Arbetet med en ny regional kulturplan för Örebro län, som ska gälla 2020-2023, inleds officiellt den 16 maj på City konferenscenter i Örebro.

Nya rapporter kring Kultur

Rapporten Kulturanalys 2018 innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Samtidigt med denna rapport publicerades också Kulturen i siffror 2018. I Kulturen i siffror presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick i kulturen i Sverige idag och över tid.

Läs fler nyheter från Region Örebro län, Kultur och ideell sektor här