Nyheter från Kultur och ideell sektor

Ny regional kulturplan 2020–2023

En ny regional kulturplan börjar gälla 2020. Den 25 oktober antogs den nya kulturplanen av ett enigt regionfullmäktige.

Hanna Lekander fick 2019 års Kulturpris

Kulturpriset på 50 000 kronor och en gorillastatyett av skulptören Torsten Molander gick i år till Hanna Lekander.

Kulturkonsulentnätverket i Örebro län byter namn

Från och med 1 januari byter Kulturkonsulentnätverket Örebro län namn till Nätverket för regional kulturutveckling.

Se hela nyhetsbrevet från Kultur och Ideell sektor här