Nyheter från Kultur och ideell sektor

Nyhetsbrev 5/2017 från Kultur och ideell sektor har nyligen kommit.

  • Revidering av regional kulturplan inför 2018
  • 47 miljoner till föreningslivet
  • Alla barns rätt till kultur
  • Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
  • Maria Sveland är årets kulturpristagare
  • KKN – medel från Tillväxtverket
  • 50 000 kr till länet inom satsningen Bokstart

Läs mer här