Nyheter från Örebro Konsthall, jan 2018

DOLDA KONSTEN II
Konst ur Örebro kommuns samling
20 januari – 25 februari.

ÖPPNA VISNINGAR AV UTSTÄLLNINGEN “DOLDA KONSTEN II”
Torsdag 25 januari kl.18-19
Söndag 4 februari kl. 14-14.45

ARTIST TALK – FIKRET ATAY
Tisdag 30 januari kl. 18.30

BARNVAGNSVISNING
Fredag 9 februari kl. 10-11.30

BÖRDAN I PERFORMANCE
Lördag 10 februari kl. 12-16

FAMILJELÖRDAG
Lördag 17 februari kl. 13-15

Läs hela Örebro Konsthalls nyhetsbrev här