Nyhetsbrev från Kultur och ideell sektor- Örebro län

“Processen kring den regionala utvecklingsstrategin, och inte minst det gränsöverskridande arbetet med andra områden, är av stor betydelse för regional, nationell och även global utveckling” skriver Rikard Åslund, Områdeschef Kultur och Ideell sektor i senaste Nyhetsbrevet. Här följer lite mer av innehållet från det läsvärda nyhetsbrevet.

  • Revidering Kulturplan inför 2018
  • Utlysning av utvecklingsmedel sociala innovationer (Öppnar 10 april)
  • 95 miljoner kronor i stöd till länets kulturliv
  • Projekt Alla barns rätt till kultur
  • Ny Handlingsplan för bild och form i Örebro län
  • Stormöte föreningar, organisationer och studieförbund
  • Satsning på att visa sverigefinskt kulturarv i Örebro län
  • Dags att söka föreningsbidrag (Öppnar 1 april)

Läs hela Nyhetsbrevet här