Nytt från Kultur och ideell sektor

Nyhetsbrev 5/2018

  • Sébastien Dubé är årets kulturpristagare
  • Ny uppföljningsrapport om den regionalt finansierade kulturen
  • Arbetet med ny regional kulturplan 2020-2023 fortsätter
  • Premiär för internationellt Artist In Residenceprogram
  • Om Folk och kultur 2019
  • Kulturutbudsdag 20 mars – anmälan har öppnat

Nya medarbetare

Sedan oktober och ett år framåt arbetar Linda Gustavsson hos Kultur och ideell sektor som projektledare för modellen ”Alla barns rätt till professionell kultur i förskolan/skolan”

Johan Thunell arbetar sedan mitten av november med kompetensutveckling för folkbiblioteken inom projektet Digitalt Först.

Ulrika Lindmark arbetar sedan en tid tillbaka med administration och kommunikation, främst inom civilsamhälle och social ekonomi.

Läs fler nyheter från Kultur och ideell sektor här