Ökning med 745 miljoner inom kulturdepartementets utgiftsområde

Ett kliv framåt i budgeten för landets kulturskapare

Regeringens budget för 2018 presenterades i sin helhet idag, och innebär en ökning med 745 miljoner inom kulturdepartementets utgiftsområde.

Kulturbudgetens andel av den totala budgeten ökar från 0,79 % till 0,84 %. En del kultursatsningar har redan presenterats, såsom ytterligare 115 miljoner till den fria konsten. Det är en unik konstnärspolitisk satsning som KLYS välkomnat i ett tidigare uttalande.

Läs mer på www.klys.se

KLYS – en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.