The Art of Sweden

– samlar professionella kulturskapare i Örebro län

The Heart of Sweden lanserades som slogan för visionen Den attraktiva regionen Örebro.

Länets kulturskapare svarade med att i maj 2010 bilda föreningen The Art of Sweden med syfte att bli en dialogpart av samma tyngd som länets kulturinstitutioner. Sedan starten har föreningen arrangerat träffar – och fört en dialog med – politiker och tjänstemän inom kultursektorn, för att öka kunskapen om kulturskaparnas situation och roll i länet.

The Art of Sweden är en intresseorganisation för alla professionella kulturskapare i Örebro län
– musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera.

The Art of Sweden vill vara en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv.

The Art of Sweden arbetar för att de professionella kulturskaparna ska ha en röst i de
sammanhangen och att deras professionalitet respekteras och ses som en resurs.

Vad får jag för medlemsavgiften?

Som enskild kulturskapare har du genom webbsidan www.theartofsweden.se en plattform för att marknadsföra dig själv gentemot publik och kunder. Här hittar du också information, artiklar och aktuella länkar inom kulturpolitiska frågor. Håll ditt medlemskap aktivt genom att uppdatera din profilsida!

Organisationsnummer

802453-4755

Vi gör det tillsammans

Tillsammans med er vill vi driva viktiga frågor för kulturens ställning i samhället, t.ex:

  • att MU-avtal för utställare följs
  • att principen om armlängds avstånd gäller för att kulturens innehåll ska stå fri från påverkan från politiker och tjänstemän
  • att ”enprocentregeln” vid konstnärlig gestaltning av offentlig miljö blir mer regel än undantag
  • att scenarbetare får professionellt betalt vid professionellt arbete
  • att upphovsrättsliga frågor bevakas samt
  • att förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare förbättras så att vi kan leva på vårt arbete.

Ditt medlemskap

Som medlem betalar du 150:-/år till TAOS bankgiro 653-1214 eller med Swish 123 353 4765.

OBS! Höjd medlemsavgift till 150 kr/år enl. beslut taget på årsmötet 2023. 

Nyttja möjligheten att synas på webbsidan: För medlem

Vi uppmanar dig som medlem att skapa eller uppdatera din profil med kontaktinformation, länkar, bilder, ljud/film-filer m.m. Annonsera gratis på hemsidan om era aktiviteter; vernissager, boksläpp och scenframträdanden. Örebro läns frilansande kulturskapare står för en väsentlig del av länets kulturliv och det kan vi visa på webbsidan och på Facebook där informationen också delas. Maila dina profiluppgifter och evenemang till vår webbmaster på webmaster@theartofsweden.se så lägger hon in informationen åt dig.

För att just du ska kunna göra det måste du vara medlem i The Art of Sweden, dvs betala din medlems-avgift (150:-/år) till bankgiro 653-1214 eller med Swish 123 353 4765.

Facebook

”Gilla oss” gärna på vår Facebook-sida

Historik

Föreningen The Art of Sweden (TAOS) startade i maj 2010. Sedan dess har föreningen arrangerat träffar och fört en dialog med politiker och tjänstemän inom kultursektorn i syfte att öka kunskapen om kulturskaparnas situation och roll i länet. Idag har vi goda relationer och vi ses som en självklar samtalspartner i dessa frågor. Vi är oblyga nog att kalla oss experter eftersom vi vet hur det är att arbeta och leva som yrkesverksam kulturskapare i Örebro län. Vår gemensamma kunskap och erfarenhet är en resurs som vi gärna delar med oss av.