Örebro läns kulturplan 2016-2019

Region Örebro länNu är remissrundan för kulturplanen över och det slutgiltiga förslaget är klart för att gå vidare till politiska beslut i Region Örebro län. Enligt Rikard Åslund, områdeschef för kultur och ideell sektor i Region Örebro län, kommer inte skrivningar i planen att ändras efter 21 augusti 2015 förutsatt att det inte handlar om politiska inspel.

Klicka här för att läsa Örebro läns kulturplan 2016-2019 (PDF).
En tryckt plan med snyggare layout kommer att tas fram.