Prisade TAOS-medlemmar

Vi vill lyfta på hatten och gratulera våra medlemmar Ted Ström (musiker, konstnär) som fått Regionens Kulturpris samt Anna Höggren (keramiker) och Staffan Ekegren (författare) som fått Regionens kulturstipendie.

Ted Ström, musiker, konstnär Ted Ström, musiker, konstnär

Ted Ström får priset för ”… värdefulla insatser inom så väl det regionala som det nationella kulturlivet”, skriver regionen i ett pressmeddelande.
Ted Ströms profilsida

Anna Höggren glas Anna Höggren, keramiker

Anna Höggren tilldelas stipendiet ”…som en uppskattning och uppmuntran till nytt skapande”.
Anna Höggrens profilsida

Staffan Ekegren Staffan Ekegren, författare.

Staffan Ekegren tilldelas stipendiet för ”… ett ständigt utforskande och berättande med regional koppling”.
Staffan Ekegrens profilsida

Samtliga är medlemmar i TAOS och vi så stolta!
Stort GRATTIS – från styrelsen för The Art of Sweden