Projekt Konsten att delta

Här kommer en inbjudan från Konsten att delta.

Är du kulturskapare/journalist som flyttat till Sverige och vill träffa kollegor här? Eller är du etablerad i Sverige och vill möta en kollega med internationellt nätverk och erfarenheter?

Ansök då till KONSTEN ATT DELTA, där du tar del av ömsesidiga utbyten av kunskap, erfarenheter och kontakter.

Konsten att delta riktar sig till verksamma i samtliga branscher inom kultursektorn, bild och form, ord, scen och film, och ton.

Projektet finansieras genom bidrag från

Kulturrådet

www.konstenattdelta.se