Rapport ang. miljonstödet till länets professionella kulturliv

Det blir 60 kulturaktörer inom bild och form, dans, film, litteratur, musik och teater som får dela på miljonstödet till länets professionella kulturliv.

Coronapandemin har drabbat länets kulturliv hårt. Enligt kartläggningar är det professionella aktörer utan offentligt stöd som drabbats hårdast. Särskilt utsatta är verksamma inom scenkonst- och musikområdet. Region Örebro läns kulturnämnd beslutade därför i slutet av april att avsätta en miljon kronor till de professionella kulturaktörer i länet som vanligtvis inte behöver offentliga medel.

Se hela listan över de beviljade stöden på Region Örebro läns webb. Länk till https://www.regionorebrolan.se/kulturstodcorona

Vänliga hälsningar
Linda Berg Ottoson,

Utvecklingsledare litteratur/bibliotek

Biblioteksutveckling Region Örebro län