Rapport angående det norska kulturlivet

Efter starkt motstånd från det norska kulturlivet och en rådande oenighet hos Norges olika län skrinlägger norska regeringen nu planerna på en regionalisering av kulturstyrningen lik den kultursamverkansmodell vi har i Sverige.

https://www.nrk.no/kultur/regjeringen-snur-_-skrinlegger-kulturens-regionreform-1.15004224?fbclid=IwAR2E7-SREsKeuy5eZsqMXjtByC39pwH91vM36vBiOJru0YfyobEqOOrim2U

Med vänlig hälsning,

Carl Liungman

Regionalpolitisk sekreterare

KLYS – en samlad röst för Sveriges kulturskapare