Rapport från KLYS-konferensen

261392_213585395347373_6711738_nVi var inbjudna till KLYS nationella konferens om konstnärspolitik, som arrangerades i Gävle den 8:e februari 2016. Ett 60-tal kulturskapare från 15 av landets 21 regioner var på plats och temat för årets konferens var ”Inflytande och representation”. Det handlade om hur professionella kulturskapare representerades i regionala samråd i arbetet med kulturplanerna, samt hur inflytandet ser ut i realiteten i den regionala och kommunala kulturpolitiken.

Undertecknad fick äran att inleda konferensen där jag berättade om hur vår verksamhet i föreningen ser ut. Jag kan glädjande konstatera att vi ligger långt fram i jämförelse med många andra regioner i landet när det gäller representation och med vårt konstområdesövergripande perspektiv och dialog med den regionala kulturförvaltningen och länets kommuner.

I landets olika regioner ser det väldigt olika ut vad det gäller representation av professionella kulturskapare enligt samverkansmodellen. Samverkansmodellen innebär en fördelning av statliga medel som går till regional kulturverksamhet och som ger regionerna större handlingsutrymme (KLYS).

I rapporten från KLYS konstaterar man allmänt angående samrådsgrupperna, i de regioner där man inrättat sådana; “Behövs undersökas närmare hur effektiva samråden är. Är det kanske bättre att ha regionala KLYS-föreningar som t ex The Art of Sweden i Örebro län för att få inflytande.”

Region Örebro län förväntas inrätta en samrådsgrupp under 2016, och där ska vi ha en självklar plats.

 

Lasse Persson
Ordförande The Art of Sweden

 

Rapporten i sin helhet finns som pdf här.

KLYS hemsida