Rapport från The Art of Swedens årsmöte den 1 mars 2020

Söndagen den första mars höll The Art of Sweden sitt årsmöte i Föreningarnas Hus i Örebro. Ett femtontal personer hade mött upp för att ta del i årsmötesförhandlingarna, samt uppleva de intressanta ”talarna”.

Först ut var bild och ordkonstnären Magdalena Eriksson, som på sitt oefterhärmliga sätt mycket uppskattat fabulerade kring DUKTIGHETENS många möjigheter.

Sedan fick vi lyssna till Helena Hedlund, som är dramatiker, författare och skådespelare på Martin Mutter. Helena berättade om sin väg – från anställd skådespelare, via en längre tids arbetslöshet, som gav henne tid att skriva den första boken av flera om Kerstin. Hennes böcker om Kerstin har resulterat i flera utmärkelser och priser.

Efter det bjöd vår styrelsemedlem Thomas Lundkvist från Spannarboda, ett antal exempel hur man, på alla möjliga och omöjliga saker; instrument, förpackningar, grässtrå, olika fantasifulla hemmabyggen m.m. Thomas var med och bildade Södra Bergens Balalajkor för drygt 40 år sedan. Verksam som musiker och kompositör för SR och SVT. Obetalbart var när han berättade om de musiker och ljudtekniker som var engagerade då han skulle göra musiken till Loranga, Dartanjang och Masarin. Ingenting var förberett, men i sista stund, efter att ha ”mörkat” att han var fullständigt blank, kom då inspirationen till honom under ett toalett besök i ett sista desperat försök att vinna tid.

Miniutställningen “Mudbath in Kavalla”, signerad Lasse Persson visades på en vägg. Nakna gubbar som genom att likt flodhästar vältra sig i gyttjan, hänger sig åt en stunds kroppslig och själslig njutning.

Avslutningsvis hölls årsmötesförhandlingarna. Protokollet kan du läsa här.

Vår nya styrelse består av: Marie Johansson Gadde-ordförande, Olle Söderberg-sekreterare, Lasse Persson-kassör, Marianne Freyne-Lindhagen, Magdalena Eriksson, Mats-Arne Larsson, Thomas Lundkvist och Tomas Vagner. Och så hälsar vi Hans Danneborn välkommen som ledamot för verksamhetsåret 2020. Hans har under ett långt yrkesliv verkat som fotograf, filmare och regissör.

// Styrelsen

Nya styrelsen Lasse Persson, Olle Söderberg, Marianne Freyne-Lindhagen, Magdalena Eriksson, Marie Johannson Gadde, Hans Danneborn, Thomas Lundkvist. Saknas på bilden gör Mats-Arne Larsson och Tomas Vagner.