Regeringen stärker villkoren för konstnärer och kulturskapare

I regleringsbreven för 2020 får flera myndigheter uppdrag som ska stärka villkoren för professionellt verksamma konstnärer och kulturskapare. För att kulturen ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas, ser regeringen att det är viktigt att de som arbetar med kultur får förbättrade villkor. Läs mer här