Regeringens neddragningar inom kulturen

AdobeStock av bluedesignKraftigt sänkta stöd till studieförbund, kulturskolor, folkhögskolor med mera och sammanslagningar eller elimineringar av kulturnämnder inom regioner och kommuner. Listan på neddragningar inom kulturen och försämringar för arbetsvillkoren för Sveriges kulturarbetare kan göras mycket lång.

Avvecklade kulturnämnder

Flera kommuner och regioner har under det senaste året avvecklat sin kulturnämnd.
I Laxå tillexempel har kommunchefen föreslagit att utreda om kultur- och fritidsnämnden kan avvecklas och dess uppdrag integreras i andra politiska nämnders verksamhet. Men “att lägga ner nämnder är en trend som pågått en längre tid”, säger David Karlsson, professor i offentlig förvaltning. “Konsulter har sålt in det här i decennier. Det man riskerar att förlora är politiker som är specialister på kulturfrågor. Det demokratiska problemet med att kulturfrågorna tas över av förvaltningen, är att de hamnar helt utanför den demokratiska arenan. Utan politiska förkämpar riskerar en kommunal sektor att prioriteras lägre, särskilt i ekonomiskt svåra tider”, säger David.

I Örebro och Lekebergs kommun har moderater och Sverigedemokrater på senare tid lagt förslag om att skrota 1%-regeln, som ytterligare skulle försämra möjligheterna för konstnärer att försörja sig på sitt yrke.

”Rekordsvag budget trots enorma behov”

Den 20 september presenterade regeringen med stöd av Sverigedemokraterna sin budgetproposition inför 2024. KLYS skrev att det var en ”rekordsvag budget trots enorma behov” och att budgeten i praktiken innebär en kraftig urholkning av anslagen till kulturlivet. Utöver detta lyfte KLYS särskilt den gigantiska nedskärningen av anslagen till studieförbunden samt den aviserade sammanslagningen av Konstnärsnämnden och Kulturrådet.

Region Örebro Län

TAOS styrelsemedlem Magdalena Eriksson har skrivit en stark och personlig text utifrån ett lokalt perspektiv, med anledning av konsthallens kraftigt sänkta budget för kommande verksamhetsår, regionens utförsäljning av så kallad lös konst, neddragningar inom Örebro kulturskola med mera. Läs mer genom att klicka här.

Även det fria ordet drabbas

Även det fria ordet drabbas av regeringens sparbeting. Tanken från Tidöpartierna är att presstödet ska ersättas med ett nytt stöd. Ett stöd i första hand riktat till de stora mediekoncernernas lokaltidningar. Flera mindre rikstäckande röd-gröna tidningar riskerar att läggas ned, såsom ETC, SYRE, Internationalen m.fl. Redan nu står det dock klart att Dala-Demokraten och Länstidningen Östersund slutar med nyheter på webben och gör om webbsidorna till opinionssidor, som en följd av presstödets avskaffande. Både Dala-Demokraten och Skånska Dagbladet halverar dessutom pappersutgivningen. I Örebro Län har Karlskoga Kuriren/Tidning gått över till 4-dagars utgivning. Detta är med all sannolikhet bara början på den tidningsslakt som kommer utspela sig under det närmaste året. Allt orkestrerat av regeringen med Sverigedemokraterna i förarsätet.

Vår röst hörs

2019 lade Karlskoga kommun moderata styrelseordförande ett förslag om att lägga ned kultur – och fritidsnämnden, och integrera dess verksamhet i andra nämnder och förvaltningar.
Men efter The Art of Sweden´s kampanj för att stoppa detta så förpassades förslaget till papperskorgen.

KULTURFEST 16 mars – SAVE THE DATE!!!

Det ljusa i horisonten är vår kommande kulturfest den 16 mars 2024. Läs mer om den här. Det blir mingel, dans, något gott att dricka samt en öppen scen. En manifestation för TAOS och kulturen. Välkommen att bidra!