Revidering av regional kulturplan

kulturplanI länets regionala kulturplan finns mål och prioriteringar för länets kulturliv 2016-2019. Kulturplanen ska vara ett levande dokument med aktuella målskrivningar. Region Örebro län ber därför om återkoppling inför 2017 om utvecklingsmål som bör ändras samt områden som saknas i planen .

Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 1 juni 2016.

Mer info:
Revidering av regional kulturplan inför 2017
Regional kulturplan