(RUS) är fastställd – gäller till 2030

I den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län har kulturen fått ett eget kapitel inom ”social sammanhållning och demokrati”.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) – som nu är fastställd av regionfullmäktige och kommer att gälla till 2030 – är ”en gemensamma vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle tillsammans vill utveckla vårt län”.

Det innebär att alla andra planer och strategier – regionala som lokala – ska förankras i den regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer här om Regional Utvecklingstrategi