Samtal med Bechet Barsom

bechet-barsom-och-sara-mirzajazadeh-samtalar-bild-w300pxPå The Art of Swedens styrelsemöte den 24 september 2013 mötte vi upp örebropolitikern Behcet Barsom (KD) för ett samtal om föreningens bakgrund och syfte men också om kulturpolitiken i länet. Behcet gav sin syn på hur kulturpolitiken är strukturerad inom Örebro kommun. Det framgick av vår dialog att kulturstrukturen behöver förbättras och att en handlingsplan för detta är nödvändig. Behcet betonade dock att medvetenheten om kulturens betydelse har ökat, vilket naturligtvis ses som en positiv utveckling.

Styrelsen tog också upp frågan om Konsthallen och MU-avtalet; den förstnämnda har en förhållandevis hög provision (40%) för att vara en kommunal konsthall, medan det sistnämnda är ett avtal som följts men ännu inte tecknats under. Behcet sade att frågan om MU-avtalet kommer att tas upp på nästa sammanträde och att det bara var en fråga om tid och formalitet innan avtalet var påskrivet. The Art of Sweden markerade att de kommunala konstinköpen ska göras på flera lokala gallerier och inte bara på den egna konsthallen: kommunens inköp bidrar till galleriernas överlevnad.

Mötet med Behcet Barsom var informativt och trevligt. Alla vara överens om att det är viktigt att föra en dialog sinsemellan. Vi tackar Behcet Barsom för en fin pratstund!