Sök kulturstöd och stipendier

OBS! Sista ansökningsdag på de flesta medlen är 15 februari under detta halvår.

Region Örebro län arbetar för att invånare och besökare ska få tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturliv. Därför har föreningar, studieförbund och kulturaktörer möjlighet att söka föreningsstöd, stöd till olika projekt eller utvecklingssatsningar.

Det är stöd för:

 • Dans
 • Film
 • Främjandestöd bild och form
 • Främjandestöd litteratur
 • Föreningsstöd
 • Internationellt stipendium – kultur
 • Kulturstipendium
 • Studieförbund
 • Teater
 • Ung peng
 • Utvecklingsmedel kultur
 • Utvecklingsmedel – folkbibliotek
 • Utvecklingsmedel social innovation
 • Vilt- och naturvårdsbidrag

https://www.regionorebrolan.se/sv/stod-och-bidrag/bidrag-och-kulturstipendier/