Sök stöd med upp till 30 000 kronor för människor på flykt från krig

Vill du/din organisation erbjuda meningsskapande kulturella och konstnärliga aktiviteter för människor på flykt från krig?

I så fall kan ni söka upp till 30 000 kronor i stöd. Stödet riktar sig till föreningslivet, folkbildningen, kommuner, kulturinstitutioner, företag och andra organisationer. De främsta målgrupperna för aktiviteterna ska vara barn och unga på flykt från krig, professionella kulturaktörer på flykt från krig och äldre personer på flykt från krig.

Läs mer och skicka in er ansökan senast den 31 maj.

Den 5 maj beslutade Region Örebro läns kulturnämnd om en kultursatsning på 500 000 kronor för att ge stöd åt människor som är på flykt från krig.