Stöd- och åtgärdspaketen som ryms inom kulturnämndens antagna budget

Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle. Därför fattade kulturnämnden den 14 maj beslut om att gå in med stödåtgärder.

Stöd- och åtgärdspaketen, som ryms inom kulturnämndens antagna budget, riktar sig till:

1. Studieförbund

2. mottagare av dans- och filmstöd,

3. mottagare av utvecklingsmedel kultur,

4. aktörer inom kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel kultur,

5. professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar,

6. sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer,

7. föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag samt

8. mottagare av Ung peng-stipendium.

För föreningar som har fått föreningsbidrag: se alltså stödpaket nr 7.

Se senaste nyhetsbrevet i sin helhet:
https://www.com-hit.com/ch/v1/customer/e_Letter_ShowSended_ver4/Show_letter.asp?ref_letter_id_history=nonlqqppl

Hälsningar
Linda och Mona

———————————————–

Mona Hedfeldt
Utvecklingsledare civilsamhälle

Område kultur och ideell sektor
Regional utveckling
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon: 019-6027509
Epost: mona.hedfeldt@regionorebrolan.se