Talent to Watch Örebro – filmstipendium

Region Örebro län lanserar i höst ett nytt filmstipendium som kallas Talent to Watch Örebro.

Talent to Watch Örebro är ett stipendium för nya röster och talanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film.
Bakgrunden till det nya stipendiet är Svenska Filminstitutets satsning Talent to Watch som ska öka mångfalden av berättelser i det svenska filmlandskapet och öppna dörrar för fler att hitta sitt filmiska uttryck och ta sig in i det filmiska ekosystemet.

Filmmediet är en viktig demokratiskapare, och ju fler röster som hörs, desto bättre.

Läs mer om stipendiet på www.regionorebrolan.se/talenttowatch