TAOS är med i ”KulturliveT”

Nytt nätverk bildat

Från och med nu går ”kulturtältet” och ”kulturtältsmöte” och alla andra versioner i graven. KulturliveT” blir nätverkets nya namn. Vårt syfte har ändrats sedan starten. Vårt primära mål är inte längre att turnera tillsammans i ett tält, utan det är att stå som en enad front för att lyfta kulturen under valåret. Vi samtalar också om ett eventuellt samarbetsprojekt år 2020 men vad det projektet är vet vi inte än. Vi emotser och bjuder in fler aktörer till nätverket och gärna utövare av konstformer som inte redan är representerade och aktörer från andra platser i länet än Örebro. Så hjälp gärna till att prida detta! Nästa möte är den 11/4 kl. 15.00 på Örebro Läns Museum.