TAOS-medlemmar tilldelas kulturstipendie

Region Örebro län delar ut tre kulturstipendier om vardera 10 000 kronor bl.a till två av TAOS medlemmar.

Gunilla Dovsten tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för att med det keramiska konsthantverket som utgångspunkt skapa mervärde och gemenskap genom ett konkret och spännande projekt.

Lasse Persson tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för att med fotografin som konstnärligt uttryck ta sig an det mest smärtsamma. Samtidigt något av det mest angelägna.

Stor grattis!

Maria Sveland tilldelas Region Örebro läns kulturpris med motiveringen: För att hon med uppriktighet, engagemang och stort mod kämpar för människovärdet – och inte minst för kvinnovärdet.
 
Eva Dällerud tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för insatsen att dela minnet även av det smärtsamma till kommande generationer. Att förmedla människovärdet genom ett historiskt perspektiv och genom teatern som uttryck betyder mycket för vår gemensamma framtid.