TAOS styrelse träffar representanter från Linde kultur

The Art of Sweden och Nätverket Lindekultur i samarbete

TAOS styrelse träffar representanter från Linde kultur

The Art of Sweden och Nätverket Lindekultur har inlett ett samarbete. Initialt handlar det om att sprida information till och om varandra. Båda har ett gemensamt intresse av att stärka kulturlivet i Örebro-regionen.

Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt nätverk av och med ett 80-tal kulturella och kreativa verksamheter (kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturskapare) i Lindesbergs kommun: ”Genom samverkan och samordning når vi samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg”.

Läs nyheter från Nätverket Lindekultur här