Totalt oacceptabelt mörker – text av Magdalena Eriksson

Isprinsessor av Magdalena Eriksson

*Vi har fått en ny konsthall som inte har råd att visa konst!*

Totalt oacceptabelt mörker*

Beskrivning av ÖBKH:s nya entre i sk Kulturkvarteret: Jag ser in i en blank dörr av stål och glädjer mig inte! Oj där kom två utropstecken på raken. Måste spara på dem så inte hela texten blir en utropstecknens streck prick streck prick över hela skärmen.

Örebro Konsthall kommer endast kunna ha 3 utställningar kommande år 2024. Beslutet ligger på obestämd framtid. Så nära nedläggning som det går. Konsthallens ansvariga Enhetschef borde väl vara den första att skriva arga debattartiklar om verksamheten av nöd måste halveras. De borde ha ordnat stormöten med konstnärer och anställda och informerat. Vänt sig till andra konsthallar och rikspressen. Slagit näven i bordet helt enkelt…men eftersom de inte gjort det så tror jag att de är ganska nöjda med situationen som den är eller?

Att hålla igång Open Art och konsthall på en minibudget fungerar dåligt. Konsthallen är en institution som inte ska behöva konkurrera om samma medel som Open Art. Sorgligt. Konsthallen som borde vara fundament och en strålande mötesplats håller på att bli en dammråtta i city!

Jag undrar om konstnärerna nöjer sig med detta?

*Gammalt-mörker

Örebro Länsmuseum är stängt tom senhöst 2027. Byggstart klubbad helt nyligen. När museet öppnar igen kommer det varit stängt i 9 år! En hel skolgeneration kommer gått miste om att uppleva länets historia och unika samlingar som finns där. Stängningen har också inneburit en stor förlust för konstlivet och lokala konstnärernas möjligheter att visa sin konst. Jag skriver ju om oss som bor och arbetar här!

*Tyst konstmörker

Just nu pågår en utförsäljning av Örebro Regions konstsamling vilket inleddes våren/sommaren 2023. Det samlade innehavet av verk av sk lös konst består av ca 18000 verk.

Listan av svårplacerad konst som nu ska sorteras bort och säljas på Örebro auktionshus ligger på ungefär 680 verk. Försåld konst kommer att rapporteras till BUS. Därmed avregistreras från offentligt innehav. Vilket innebär att de konstnärer som utsätts för detta blir av med sin sin individuella visningsersättning -en statlig ersättning som för bildkonstnärerna motsvara författarnas bibliotekspenning. Detta verkar man varken ha tänkt på eller informerat konstnärerna om. Tanken är att de pengar som kommer in på försåld svårplacerad el av annan anledning inte aktuell konst ska gå till nya inköp av lös konst. Jag tror det när jag ser det för 2023 har endast 27% av Regionens inköp gjorts inom länet.

*mer mörker för konstnären

Region Örebro län har köpstopp för inköp av sk lös konst. Även Örebro kommun har starkt reducerad budget för inköp av konst. Detta påverkar konstnärernas överlevnad samt gallerier, konsthallen i länet mycket negativt. Men de kanske bara vill ha glada amatörer som ställer ut i fortsättningen!

www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/folj-med-in-i-region-orebro-lans-okanda-konstforrad–qax57b

*Det-trodde-jag aldrig-mörker-sjuk-skräckupplevelse!

Min man säger en kväll mitt i ärtsoppan….

-nu lägger vi ned.

-Vadå?

-Ja nu lägger vi ned studieförbundet Kulturens.

-Du skämtar väl varför det?

-Det går inte att bedriva en värdig seriös verksamhet. Folk gråter på mötena.

Ja och hur många studieförbund och föreningsliv känner så?

Sorg och frustration att de inte kan erbjuda alla som vill fortbilda sig eller utöva sin hobby demokratiska priser nu och i framtiden?

Ett stort steg rakt ut i en polarisering mellan de som har råd att skjutsa barn till fotbollsträning och de barn som får stanna hemma å glo på fotboll på Tv:n.

Det blir jävligt dyrt att stänga ute så många människor från kultur!

*Kulturredaktion på Nerikes Allehanda har valt bort att professionellt bevaka det lokala konst/kulturlivet. Den tidigare bryggan av förståelse mellan kultur och publik är borta. Vem glädjer sig tror ni? Jo de som inte kan se skillnad på fram och bak på en folkdräkt och tycker det är okej att bränna moskeer. Polarisering ger vind i segel för de som vill ha ett samhälle som tar ett historiskt steg tillbaka och i dess spår minskar antal besökare på våra kulturinstitutioner.

Det kan bara inte passera hur våra arbetsvillkor försämrats. Fattigdomens villkor som bara den mest brinnande själ uthärdar.

Efter påtryckningar har Elin Persson, enhetschef på Kultur, nu faktiskt tagit till sig lite grann av konstnärernas missnöje verkar det som. Då hon faktiskt bjöd in sig själv på ateljéföreningen ampok:s senaste möte. Vi får se hur fortsättningen blir. Jag hoppas på en fortsatt dialog där konstnärernas erfarenhet och kunskap blir en kraft som tas i bruk.

Mvh Magdalena Eriksson

Vi kan ta bladet från munnen tillsammans

Med anledning av detta vill vi i styrelsen betona vikten av TAOS som ju är en föreningen för professionella kulturskapare i Örebro Län. Det är nu viktigare än någonsin att vi syns, hörs och ses.

Mvh styrelsen The Art of Sweden