Upphandling- Gestaltningsuppdrag

Region Örebro Län vill uppmärksamma TAOS om en aktuell upphandling som kan intressera oss medlemmar. Regionservice fastigheter inom Region Örebro län bjuder in yrkesverksamma konstnärer till en prekvalificering för skissuppdrag i samband med nybyggnationen av H-huset, Universitetssjukhuset Örebro. 

Nio gestalningsuppdrag till H-huset >>

Beskrivning av Uppdrag >>

Anmälningsblankett >>

För att läsa mer om upphandlingen klicka på följande länk:

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqtyhbgbw

Vänliga hälsningar

Region Örebro län
Fhilip Flink
Upphandlingsavdelningen
Telefon: 019-602 72 04
E-post: fhilip.flink@regionorebrolan.se