Utredning – Var med och påverka kulturpolitiken

Regeringen har tillsatt en särskild utredning om den så kallade kultursamverkansmodellen. Utredningen ska pågå ett år och vara klar i sept 2023. KLYS och dess 14 medlemsförbund medverkar i utredningens expertgrupp med mig, undertecknad som representant.

Nu vill utredningen undersöka villkoren för kulturskapare i det fria kulturlivet. Se info i bifogad pdf och mejl nedanför. Man vill samla in vittnesmål om hur kultursamverkansmodellen fungerar för de olika konstområdena när det gäller konstnärer och kulturskapare som inte är anställda på någon institution.

Som det står att läsa i bifogad pdf tar utredningen inom kort kontakt med centrumbildningar och andra kulturorganisationer i regioner och kommuner för särskilda dialogmöten.

Utredningens kansli ska under hösten besöka tre regioner som genom närstudier får fungera som särskilda exempel på hur det fungerar i kulturlivet; Skåne, Dalarna och Norrbotten. Därför blir det än viktigare för er som arbetar i landets övriga regioner att ta kontakt med utredningen eller med mig på KLYS för att lämna in vittnesmål om hur era yrkesverksamheter fungerar i er region och kommun i relation till kultursamverkansmodellen.

Det finns här en god chans för dig som enskild kulturskapare som vill inkomma med synpunkter, att skicka dem direkt till mig, så kan jag ta med mig dessa synpunkter vidare direkt in i utredningsarbetet. Du kan alltså vara med och påverka kulturpolitiken. Denna utredning är viktig och kan komma att påverka framtida riktlinjer och ev lagstiftning när det gäller fördelning av medel till landets kulturliv och vilka prioriteringar som ska göras i landets regioner inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Bifogad inbjudan

https://www.theartofsweden.se/site/wp-content/uploads/2022/09/Inbjudan_till_civilsamhalle_och_det_fria-kulturlivet.pdf

Läs mer om kultursamverkansmodellen på KLYS.se

Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
carl.liungman@klys.se