Utvecklingspotential finns i MU-avtalet

Drygt 70 procent av tillfrågade utställningsarrangörer uppger att de följer avtalet om medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet. En stor ökning jämfört med Kulturrådets undersökning för åtta år sedan. Det framkommer i en rapport som skickades till regeringen den 1 oktober.

MU-avtalet är det ”avtal om upphovspersoners rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning m.m.” som har tecknats mellan staten genom företrädare från Kulturrådet och Konstnärernas riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Föreningen Svenska Tecknare. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.

https://news.cision.com/se/kulturradet/r/mu-avtalet-pa-ratt-vag—men-utvecklingspotential-finns,c3426465