Vad kan regionen hjälpa dig med?

Region Örebro län, Kultur och ideell sektor, planerar sin verksamhet inför 2023 och för att deras verksamhet ska vara relevant för dig som är verksam i länet önskar de få in dina synpunkter och vilka behov du har.

“Det regionala uppdraget inom bild och form handlar om att på olika sätt främja och stödja konstlivet i Örebro län. Vi hoppas därför att du har möjlighet att svara på några frågor så att vi får veta vad just du har för behov.

Under en nätverksträff på Rosengrens skafferi i höstas så gjorde vi en enkel undersökning och då framkom önskemål om att vi ska hjälpa till med nätverkande, utbyte med andra län och andra länder, konstuppdrag i länet, mentorsprogram, ateljéstöd, fler utställningslokaler, kurser, stora lokaler mm.

Nu vill vi ge alla möjlighet att påverka vårt arbete så fyll i vår enkät.”

Klicka här för att komma till enkäten
https://forms.gle/CT2fvvhUzjUMcFp89

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar Mattias och Ulrika

Kultur och ideell sektor
Regional utveckling, Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro