Veckans tips v. 22: Anders Wallén och Ted Ström

Det här är ingen turistbroschyr.  Vi försöker spegla något annat. Vi blandar högt och lågt, det pågående och det passerade, det nära och det fjärran i en fragmentarisk mix. Det mesta finns inte med. Men förhoppningsvis finns tillräckligt många delar för att bilda någon form av helhet. Det här är en bok om den lilla staden som boplats och utsiktstorn med bilder av Ted Ström och texter av Anders Wallén.

Pris 180 kr + porto 66 kr i förekommande fall

Vid intresse kontakta.
Anders Wallén 073 844 27 98, anders_w56@hotmail.com

Ted Ström 076 392 90 32, info@tedstrom.se