Vilken kompetens saknas hos kommunala tjänstemän?

Saknas det kompetens hos kommunala tjänstemän inom Kultur, Näringsliv och Turism?

Region Örebro Län ska i samverkan med Örebro Universitet genomföra en kompetensutbildning för kommunala tjänstemän inom Kultur, Näringsliv och Turism. Detta ska ske under hösten 2018. Nu fokuserar vi på att ta reda på vad är relevant att ha med på en sådan utbildning.

Vi vill veta vad TAOS medlemmar saknar!

Ta dig gärna lust och tid att hjälpa mig/oss genom att svara på frågor kring vilken kompetens hos kommunala tjänstemän som TAOS medlemmar saknar

Frågor till kreatörer inom KKN –
”KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR”

  1. I vilket yrkesområde verkar du?
  2. Vilken kompetens om din bransch upplever du saknas hos kommunala tjänstemän/politiker?
  3. Har du något exempel på när du vänt dig till en kommun och du upplevt avsaknad av kompetens/förståelse?
  4. Vad tycker du vore relevant att ha med på en utbildning om KKN för kommunala tjänstemän?
  5. Övriga synpunkter

Maila dina svar till:

Carina Nyström
Projekt koordinator
Region Örebro Län
carina.nystrom@regionorebrolan.se
072 -1413875