Sista dagen för att lämna synpunkter på kulturplan 2022

14 maj, 2021

Hej,

I länets regionala kulturplan finns uppdrag och utvecklingsmål för länets kulturliv 2020-2023. Kulturplanen är ett levande dokument. Möjlighet till en årlig revidering är därför en viktig utgångspunkt. Vid revideringen ändras vanligen inte den politiska inriktningen eller grundtexter utan ändringar ska gälla uppdrag eller utvecklingsmål.

Det är möjligt att du har mer övergripande synpunkter på planen, dess upplägg och inriktning eller att du saknar områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till en revidering i år tar vi emot alla slags synpunkter inför framtiden.

Om du vill lämna synpunkter på kulturplanen för revidering av planen inför 2022 klickar du på länken här. Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 14 maj 2021.

Den fortsatta processen

Eventuella förslag till revidering av kulturplanen inför 2022 kommer att bearbetas och presenteras i kulturnämnden för vidare politiska beslut. Ändringar som beslutas om politiskt kommer att finns med i nätversionen av den regionala kulturplanen 2022.

Med vänlig hälsning

Katarina Strömgren Sandh
chef område kultur och ideell sektor

genom Lena Adem