Författararkiv: webmaster

Nyheter från Örebro Konsthall

14 september – 3 november
Cecilia Jansson & Geoffrey Chadsey Memberment 

Cecilia Jansson är en av Örebros mest internationellt kända konstnärer. Nyss hemkommen från en längre vistelse i New York har hon bjudit in konstnären Geoffrey Chadsey att ställa ut tillsammans med henne på Örebro konsthall. Utställningen, som fått titeln Memberment, visar upp två konstnärskap som förenas i undersökandet av frågor som rör kropp, identitet och könsroller.

Läs fler nyheter från Örebro Konsthall här

Kulturnyheter från Region Örebro Län

  • Höstträff för arrangörer på små orter i Örebro län, 13 oktober klockan 13.00 – 17.00 i Östansjö Folkets hus. Scenkonst utanför tätort är en riktad satsning med syfte att stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden. 
  • Örebro läns regiontävling i koreografi äger rum den 13 oktober, klockan 18.00 på Nya teatern i Örebro.
  • Låna hem en väska med dans till din förskola! Väskan innehåller referensmaterial för att arbeta med dans i barngruppen.
  • Måndagen den 23 september var det åter kursstart för Dans för Parkinson.
  • Dig it! 2019 – Skrivartävlingen som nu går in på sitt 17:e (!) år.

Läs fler kulturnyheter från regionen här

Skrivelse till KS i Karlskoga: Ärendenummer 2019SC12120

Den 20 augusti 2019 lämnade den ideella föreningen The Art of Sweden en skrivelse till kommunstyrelsen i Karlskoga. Vi fick ärendenummer 2019SC12120. Det är i och med det en offentlig handling. Därför vill vi underlätta för kommuninnevånarna i länets näst största kommun att ta del av vad vi anser är oerhört viktigt. I början av oktober kommer ett beslut att tas om kulturens roll i Karlskoga. Sedan denna skrivelse skrevs har vi sett fler bevis på hur kommunpolitiker i Sverige tar häpnadsväckande och farliga ställningstaganden. Tex i Sölvesborg där inte längre ”utmanande samtidskonst” anses passande. I Karlskoga vill man nedmontera den kommunala kulturorganisationen. Det ser heller inte bättre ut än att denna utsatta nämnds ordförande nu ber sin borgerliga alliansgrupp om råd inför ett beslut om ett kulturområde i kommunen. Detta beslut innebär nu att förvaltningen tvingas, enligt artikel i Karlskoga tidning, avsluta hyreskontrakten för föreningar och konstnärer på stationsområdet vid Bofors. Vad kommer härnäst? Läs det igen, vad kommer härnäst? Läs mer

Nyheter från KLYS

Få konstnärspolitiska satsningar i regeringens kulturbudget för 2020

Regeringens budget för 2020 presenterades i sin helhet idag och innebär en ökning med 292 miljoner kronor inom kulturdepartementets område. Kulturbudgetens andel av den totala budgeten är dock fortfarande långt ifrån 1 %, vilket borde vara en absolut minimiandel i statens budget. En del kultursatsningar har redan presenterats – såsom satsningarna på mediestödet och på kulturskolan, vilka varmt välkomnas av KLYS – men när det gäller konkreta förbättringar för den yrkesverksamma kulturskaparkåren i stort, är budgeten svag.

Läs mer här

Bilder efterlyses till kulturplan som börjar gälla 2020

Regional utveckling, Region Örebro län vill gärna ha bilder från din verksamhet i nästa kulturplan som börjar gälla 2020.

Planens inriktning är solidariskt fördelad kultur: att alla har rätt att ta del av kultur och utöva kultur. Utgå gärna från det när du väljer bilder.
Via länken här kan du läsa mer om Örebro läns kulturplan

Bilderna ska ha minst bildstorlek: 2 600 x 3 600 pixlar/bildpunkter. Vi behöver information om vad bilden visar samt fotograf. Vi utgår från att ni äger upphovsrätten till bilderna.
Om det finns personer som går att identifiera på bilderna, och det inte handlar om pressbilder, behöver vi även samtycke från dem som syns på bilderna (se länkade filerna nedan).

Samtyckesblankett vid fototillfälle

Samtyckesblankett retroaktivt

En del av bilderna som samlas in kommer vi även att använda i annat material kopplat till Region Örebro läns arbete med kultur. Vi kan inte garantera att just de bilder som du bidrar med kommer med i planen.

Skicka max 5 bilder till mia.eriksson@regionorebrolan.se senast 30 augusti.